Hjälmare Kanals Vänner är en ideell förening vars syfte är att initiera bevarande,

utveckling, popularisering och marknadsföring av Hjälmare Kanal, samt stödja

möjligheter för människor att bo och verka i anslutning till kanalen. Föreningen

har fn. ca. 250 medlemmar.

Föreningen har en vision om att lyfta fram Sveriges äldsta kanal, så att kanalen

erhåller den uppskattning den förtjänar. Detta ur såväl historiskt, kulturellt som

naturupplevelseperspektiv.

Bli medlem genom att betala 150 kr enskild eller 200 kr för familj.
Bankgiro: 5087-1409

Ordförande:Dan Mårtensson
Johannisberg  217
73294 Arboga

Kassör: Monica Andersson
HKV c/o Monica Andersson
Ekvägen 8 C
73248 Arboga