ÖPPETHÅLLANDE OCH SLUSSNINGSAVGIFTER 2016

Hjälmare kanal är öppen 10 juni till 14 augusti.

Slusstider Från Gravudden Från Notholmen
10/6 - 22/6 8:30 14:30
23/6 - 7/8 8:30 och 14:30 8:30 och 14:30
8/8 - 14/8 8:30 14:30
Mot dubbel avgift
Slusstider Från Gravudden Från Notholmen
7/5, 21/5 14:30 8:30
 4/6, 20/8  8:30  14:30
10/9 8.30 14.30

Mot dubbel avgift:

Pris enkel resa fritidsbåtar
Båtlängd upp till 9,99 m 520 kr
Båtlängd 10 m och längre 740 kr
Notholmen - Hjälmare Docka 100 kr

Övrig tid kan slussning efter överenskommelse beställas. Priset är då 2625 kr (2100 kr exkl. moms)

tel: 0702645329